Profil wydawnictwa

Wydawnictwo „Gnome” od samego początku swej działalności, czyli od 1992 r., specjalizuje się w publikacji książek naukowych. Reprezentują one
głownie nauki humanistyczne oraz społeczne, ale też – chociaż rzadziej – współpracowaliśmy z autorami reprezentującymi nauki ścisłe: materiałoznawstwo, geologia, geografia, biologia, matematyka, fizyka. Szeroki profil naszej działalności wydawniczej był możliwy dzięki współpracy z wiodącymi ośrodkami naukowymi regionu: Uniwersytetem Śląskim i jego poszczególnymi jednostkami, Politechniką Śląską, Polską Akademią Nauk (oddział Katowice), a także, sporadycznie, z mniejszymi, najczęściej prywatnymi uczelniami lokalnymi. Publikowaliśmy książki i artykuły w języku polskim, angielskim, rosyjskim, chorwackim, włoskim, niemieckim oraz wielu innych (pod własnym sygnetem, albo też we współpracy z uniwersyteckimi wydawnictwami naukowymi w kraju i za granicą).

Przez cały czas istnienia uważnie przestrzegamy procedur obowiązujących w przypadku publikacji naukowych – procedury recenzyjne i antyplagiatowe, a także obligatoryjne dostarczanie naszych publikacji do bibliotek narodowych.